Με αφορμή τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στη Λέσβο :
Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας επισημαίνει την κατεπείγουσα ανάγκη προστασίας όλων των προσφύγων στα κέντρα κράτησης (hot spots) και ιδιαίτερα, των πλέον ευάλωτων ομάδων, των γυναικών και των παιδιών, από κάθε μορφής σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική βία, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις καθώς και στην εθνική μας νομοθεσία.
Η χώρα μας πρόσφατα κύρωσε και εισήγαγε στη νομοθεσία της τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Nόμος υπ’ αριθμ. 4531/2018 – Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας).
Η άμεση αποτελεσματική αντιμετώπιση και η λήψη μέτρων για την ουσιαστική πρόληψη του μείζονος αυτού προβλήματος, που αποτελεί παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακραίας μορφής εγκληματικότητα, συνιστά ζήτημα υψίστης προτεραιότητας και απαιτεί την επίλυσή του από όλους τους αρμόδιους φορείς και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Φερέτη

 

Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου και εδώ