Οι Σκοποί του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, όπως αναγράφονται στο καταστατικό του, είναι:

α) Η κατάκτηση από τις γυναίκες ίσων αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων με τους άνδρες στο νόμο και στην πράξη.
β) Η προώθηση της γενικής, επαγγελματικής, πολιτικής και κοινωνικής μόρφωσης της γυναίκας.

Κύριοι στόχοι του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας σήμερα είναι:

 • H ίση συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και ειδικά στα πολιτικά όργανα, για την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή.
 • H πλήρης ισότητα στην αμοιβή για ίσης αξίας εργασία. Ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών.
 • Η εναρμόνιση των εγασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων των γονέων με την θεσμοθέτηση και ενίσχυση υποστηρικτικών δομών και θεσμών (άδειες, ωράρια,      παιδικοί σταθμοί).
 • H καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική) στο πλαίσιο της οικογένειας (ενδοοικογενειακή βία), της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, καθώς και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πορνείας, πορνογραφίας και διακίνησης γυναικών (trafficking).
 • H σταθερή εμμονή στο σεβασμό των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών.
 • Μέτωπο κατά του θρησκευτικού φονταμενταλισμού.
 • Η ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΕ στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αποδόμηση των αναχρονιστικών έμφυλων στερεοτύπων στα ΜΜΕ.
 • Η ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού κράτους στην ουσιαστικοποίηση της ισότητας (υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση).
 • Η ουσιαστική εφαρμογή των εθνικών νόμων και των διεθνών συμβάσεων για την ισότητα των φύλων.
 • Η αλληλεγγύη προς τις γυναίκες – θύματα του σεξισμού ανά τον κόσμο και η υποστήριξη στον αγώνα τους ενάντια σε αναχρονιστικές αξίες και έθιμα.
 • Η ανάδειξη των γυναικών στους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η ενσωμάτωση των ανθρωπίνων
 • δικαιωμάτων και της ισότητας σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.
 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΣΔΓ