Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για την περίοδο 2017-2018 έχει ως εξής:

 

Επίτιμη Πρόεδρος: Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου

 

Πρόεδρος: Ειρήνη Φερέτη, Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Δρ Κοινωνιολόγος, τ. Δ/ντρια Ερευνών ΕΚΚΕ, Eμπειρογνώμων EIGE  

Β΄ Αντιπρόεδρος: Χαρά Καραγιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Γενική Γραμματέας: Τερψιχόρη-Τέρψη Λαμπρινοπούλου, Συντ. Τραπεζική

Tαμίας: Ιλεάννα Ζεμπίιστα, Οικονομολόγος

Ειδική Γραμματέας: Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Λέκτορας Διοικητικής Επιστήμης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Μέλη: 

Βασιλική (Κούλα) Αναγνωστοπούλου-Κουράκου, Νομικός-Οικονομολόγος τ. Διευθύντρια Τράπεζας ΕΤΒΑ

Kαλλιγιάννη Κυριακή (Κική), Dr med habil , Ιατρός- Αγγειοχειρουργός

Αικατερίνη (Καίτη) Μποτοπούλου, Αρχαιολόγος

Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομ. Καθηγήτρια Φυσικής Υψηλών Ενεργειών ΕΜΠ, Ερευνήτρια CERN

Ελένη Ρεθυμνιωτάκη, Αναπληρώτρια   Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αμαλία Σαρρή, Νομικός, ΜΤΣ, Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

Ευγενία Τσουμάνη-Σπέντζα, Δικηγόρος, τ. Βουλευτής Επικρατείας, τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.

Θοδώρα   (Δώρα) Χιλιαδάκη, Συγγραφέας, Συντ. Τραπεζική

 

Board

 

Board members for the period 2017-2018

  

Honorary President: Alice Yotopoulos-Marangopoulos

 

President: Irene Fereti, Criminologist-Sociologist, f. Research Coordinator, Institute of Child Health

A΄ Vice-President: Laura Maratou- Alipranti, Dr of Sociology, f. Director at the National Centre of Social Research, EIGE expert

B΄ Vice-President: Chara Karagiannopoulou, Assistant Professor, Dep. of International, European and Area Studies, Panteion University

Secretary General: Terpsichori-Terpsi Lambrinopoulou, f. Bank employee

Treasurer: Ileanna Zebista, Economist

Executive Secretary: Maria-Eliana Pravita, Lecturer in Administrative Science, Department of Political Science and Public Administration, National and Kapodistrian University of Athens

 

Members: 

Vassiliki (Koula) Kourakou- Anagnostopoulou, Economist, f. ETVA Bank Director

Katerina (Kaiti) Botopoulou, Archaeologist

Theodora Chiliadaki: Novelist, f. Bank employee

Kiriaki Kalligianni MD, PhD - Vascular Surgeon

Theodora Papadopoulou, em. Professor, National Technical University of Athens, CERN researcher

Εleni Rethmniotaki, Associate Professor, School of Law,   National and Kapodistrian University of Athens

Amalia Sarris, Legal Advisor, MSC in Public Policy and Management

Eugenia Tsoumani-Spentza, Lawyer, f. MP Constituency State, f. Secretary General for Gender Equality