Διοικητικό Συμβούλιο

Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για την περίοδο 2018-2019 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ειρήνη Φερέτη, Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Βασιλική (Κούλα) Αναγνωστοπούλου-Κουράκου, Νομικός-Οικονομολόγος, τ. Διευθύντρια Τράπεζας ΕΤΒΑ 
Β΄ Αντιπρόεδρος: Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Δρ Κοινωνιολόγος, ομ. Δ/ντρια Ερευνών ΕΚΚΕ, Eμπειρογνώμων EIGE 
Γενική Γραμματέας: Τερψιχόρη-Τέρψη Λαμπρινοπούλου, Συντ. Τραπεζική
Tαμίας: Ιλεάννα Ζεμπίιστα, Οικονομολόγος
Ειδική Γραμματέας: Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Λέκτορας Διοικητικής Επιστήμης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών /ΕΚΠΑ

Μέλη:

Χαρά Καραγιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Αικατερίνη(Καίτη) Μποτοπούλου, Αρχαιολόγος
Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομ. Καθηγήτρια Φυσικής Υψηλών Ενεργειών ΕΜΠ, Ερευνήτρια CERN
Θεανώ Μανέτα,LL.M. Διεθνούς Δικαίου, Επιστημονική Συνεργάτης Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ). 
Αμαλία Σαρρή, Νομικός, ΜΤΣ, Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
Μεταξία Σταυριανάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
Ευγενία Τσουμάνη-Σπέντζα, Δικηγόρος, τ. Βουλευτής Επικρατείας, τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.
Θοδώρα(Δώρα) Χιλιαδάκη, Συγγραφέας,Συντ. Τραπεζική

Board

Board members for the period 2018-2019

President: Irene Fereti, Criminologist-Sociologist, f. Research Coordinator, Institute of Child Health

A΄ Vice-President: Vassiliki (Koula) Kourakou- Anagnostopoulou, Economist, f. ETVA Bank Director
B
΄ Vice-President: Laura Maratou- Alipranti, Dr of Sociology, f. Director at the National Centre of Social Research, EIGE expert 
Secretary General: Terpsichori-Terpsi Lambrinopoulou, f. Bank employee
Treasurer: Ileanna Zebista, Economist 
Executive Secretary: 
Maria-Eliana Pravita, Lecturer in Administrative Science, Department of Political Science and Public Administration, National and Kapodistrian University of Athens

Members:

Katerina (Kaiti) Botopoulou, Archaeologist 
Theodora Chiliadaki: Novelist, f. Bank employee
Chara Karagiannopoulou, Assistant Professor, Dep. of International, European and Area Studies, Panteion University 
Theano Maneta, LL.M. in Public International Law, Research Fellow, Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR). 
Theodora Papadopoulou, em. Professor, National Technical University of Athens, CERN researcher
Amalia Sarris, Legal Advisor, MSC in Public Policy and Management
Metaxia Stavrianaki, Social worker, Institute of Child Health
Eugenia Tsoumani-Spentza, Lawyer, f. MP Constituency State, f. Secretary General for Gender Equality