Ο Αγώνας της Γυναίκας: Ένα ιστορικό περιοδικό για τα δικαιώματα των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας εκδίδει από το 1923 (με διακοπή στη διάρκεια των δύο δικτατοριών) το περιοδικό «Ο Αγώνας της Γυναίκας». Στις σελίδες του προβάλλονται οι πρωτοποριακές θέσεις και διεκδικήσεις μας για την ισότητα γυναικών και ανδρών. Το περιοδικό αποτελεί χώρο για προβολή απόψεων και συζήτηση πάνω στα γυναικεία θέματα, και ευαισθητοποίηση πάνω στα προβλήματα των γυναικών.


Τα Τεύχη   του  «Αγώνα  της Γυναίκας»  από  το  Νο 1  1923  και έως  το Νο 83 2007  έχουν  ψηφιοποιηθεί από  το   Πάντειο  Πανεπιστήμιο, «Σπουδές Φύλου και  Ισότητας  στις Πολιτικές  και Κοινωνικές Επιστήμες»  και  μπορείτε να  τα αναζητήσετε  ανά  έτος-θέμα-όνομα συγγραφέα   στη  ιστοσελίδα του: www.genderpanteion.gr
 
Τα Τεύχη  του  «Αγώνα  της Γυναίκας»  από το  Νο  84 του 2008 και μέχρι  το Τεύχος  95 του 2016/2017 υπάρχουν  οn line  και  μπορείτε  να  τα διαβάσετε   ή  να    κατεβάσετε  τα αρχεία PDF.