Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για την αλλαγή της νοοτροπίας, της σχετικής με τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, απονέμει κάθε χρόνο δύο βραβεία:

1. Βραβείο «ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ»

 

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην αλλαγή νοοτροπίας για τους ρόλους των δύο φύλων, το 1979, θέσπισε το βραβείο «ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ», για δημοσιογράφους των έντυπων μέσων ενημέρωσης που κατά το σωστότερο και συστηματικότερο τρόπο προωθούν τα θέματα ισότητας των φύλων.

Το Βραβείο φέρει το όνομα ενός σπουδαίου δημοσιογράφου που κόσμησε τη δημοσιογραφία. Η καλλιέργεια, καθώς και η ιδιαίτερη ευαισθησία του Παύλου Παλαιολόγου, απέναντι στα προβλήματα των γυναικών, διαποτίζουν τα χρονογραφήματα και τα βιβλία του.

Έχουν ήδη απονεμηθεί 44 βραβεία «Παύλος Παλαιολόγος» και 28 τιμητικές διακρίσεις/έπαινοι.

 

2. Βραβείο «ΑΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ»

 

Το 1995 ο ΣΔΓ θέσπισε το Βραβείο «ΑΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» για δημοσιογράφους των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) που με το έργο τους προβάλλουν και προάγουν την ισότητα των δυο φύλων.

Το βραβείο θεσπίστηκε ύστερα από πρόταση της αείμνηστης Αντιπροέδρου του Συνδέσμου κ. Ρένας Λάμψα, η οποία είχε σωστά εκτιμήσει την επίδραση της τηλεόρασης στη διαμόρφωση ιδεών, αξιών και προτύπων στην κοινωνία.

Το βραβείο φέρει το όνομα μιας λαμπρής Ελληνίδας, μιας εμβλητικής μορφής, της Αύρας Θεοδωροπούλου, ιδρύτριας του «Συνδέσμου υπέρ των δικαιωμάτων της Γυναικός», και Προέδρου του Συνδέσμου από το1922 έως το 1958, γυναίκας με καλλιέργεια, προοδευτικό πνεύμα, και πολυσχιδή κοινωνική δράση (βλέπε το Τεύχος 16 /1982 του ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ).

Έχουν ήδη απονεμηθεί 11 βραβεία «Αύρα Θεοδωροπούλου» και τρεις τιμητικές διακρίσεις/έπαινοι.

 

Και τα δύο βραβεία είναι ετήσια και απονέμονται κατά την Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση του Συνδέσμου για τη «σωστή και συστηματική υποστήριξη των θεμάτων ισότητας των φύλων κατά τη χρονιά που πέρασε» στα αντίστοιχα μέσα.

 

Η επιλογή των βραβευόμενων γίνεται από την Επιτροπή Κρίσης στην οποία συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΓ καθώς και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Θεόδωρος Καρζής.

 

Τα μέλη της Επιτροπής μελετούν δημοσιεύματα που συλλέγονται και ταξινομούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Μελετών Γυναικείων Προβλημάτων «ΚΕ.ΤΕ.ΜΕ.» του Συνδέσμου. Αντίστοιχη εργασία γίνεται για τα ηλεκτρονικά μέσα, με την παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και την αναζήτηση αξιόλογων ενημερωτικών εκπομπών που να υποστηρίζουν την ισότητα των δυο φύλων.

 

Ο ΣΔΓ έχει βραβεύσει διακεκριμένους δημοσιογράφους, άνδρες και γυναίκες, που βοήθησαν στην άρση διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και προώθησαν την ισότητα των φύλων.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΡΑΒΕΥΤΕΙ.