ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην αλλαγή νοοτροπίας για τους ρόλους των δύο φύλων, το 1979, θέσπισε το βραβείο «ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ», για δημοσιογράφους των έντυπων μέσων ενημέρωσης που κατά το σωστότερο και συστηματικότερο τρόπο προωθούν τα θέματα ισότητας των φύλων.

Έχουν ήδη απονεμηθεί 49 βραβεία «Παύλος Παλαιολόγος» και 29 τιμητικές διακρίσεις/έπαινοι.

Το Βραβείο φέρει το όνομα ενός σπουδαίου δημοσιογράφου που κόσμησε τη δημοσιογραφία. Η καλλιέργεια, καθώς και η ιδιαίτερη ευαισθησία του Παύλου Παλαιολόγου, απέναντι στα προβλήματα των γυναικών, διαποτίζουν τα χρονογραφήματα και τα βιβλία του.

Το 1995 ο ΣΔΓ θέσπισε το Βραβείο «ΑΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» για δημοσιογράφους των ηλεκτρονικών μέσων που με το έργο τους προβάλλουν και προάγουν την ισότητα των φύλων.

Το βραβείο θεσπίστηκε ύστερα από πρόταση της αείμνηστης Αντιπροέδρου μας Ρένας Λάμψα, η οποία είχε σωστά εκτιμήσει την επίδραση της τηλεόρασης στη διαμόρφωση ιδεών, αξιών και προτύπων στην κοινωνία.

Το βραβείο φέρει το όνομα μιας λαμπρής Ελληνίδας, μιας εμβλητικής μορφής, της Αύρας Θεοδωροπούλου, Καθηγήτριας της μουσικής, ιδρύτριας του «Συνδέσμου υπέρ των δικαιωμάτων της Γυναικός», Προέδρου του Συνδέσμου από το1922 έως το 1958, γυναίκας με καλλιέργεια, προοδευτικό πνεύμα, και πολυσχιδή κοινωνική δράση (Τεύχος 16 του ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, έτος 1982).

Έχουν ήδη απονεμηθεί 12 βραβεία «Αύρα Θεοδωροπούλου» και 3 τιμητικές διακρίσεις/έπαινοι.

Και τα δύο βραβεία είναι ετήσια και απονέμονται κατά την Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση του Συνδέσμου για τη «σωστή και συστηματική υποστήριξη των θεμάτων ισότητας των φύλων κατά τη χρονιά που πέρασε» στα αντίστοιχα μέσα.

Η επιλογή των βραβευόμενων γίνεται από την Επιτροπή Κρίσης στην οποία συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΓ καθώς και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Θεόδωρος Καρζής.

Τα μέλη της Επιτροπής μελετούν δημοσιεύματα που συλλέγονται και ταξινομούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Μελετών Γυναικείων Προβλημάτων «ΚΕ.ΤΕ.ΜΕ.» του Συνδέσμου, τα οποία η εθελόντρια κ. Ελένη Μπάρμπα ταξινομεί και αρχειοθετεί. Αντίστοιχη εργασία γίνεται για τα ηλεκτρονικά μέσα, με την παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και την αναζήτηση αξιόλογων ενημερωτικών εκπομπών που να υποστηρίζουν την ισότητα των δυο φύλων.

Ο ΣΔΓ έχει βραβεύσει διακεκριμένους δημοσιογράφους, άνδρες και γυναίκες, που βοήθησαν στην άρση διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και προώθησαν την ισότητα των φύλων.

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΡΑΒΕΥΤΕΙ.