Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για την αλλαγή της νοοτροπίας, της σχετικής με τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, απονέμει κάθε χρόνο δύο βραβεία:

1.    Το βραβείο «ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ» στον ή στην δημοσιογράφο των έντυπων ΜΜΕ που κατά την προηγούμενη χρονιά πρόβαλε με το συστηματικότερο και σωστότερο τρόπο την ισότητα των δύο φύλων.
2.    Το βραβείο «ΑΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» στον ή στην δημοσιογράφο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, για τον ίδιο ως άνω λόγο.