Ο Σ.Δ.Γ. είναι μέλος των παρακάτω Οργανώσεων και εκπροσωπείται στα Δ.Σ.

 

Της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών (International Alliance of Women “I.A.W.”) που είναι μέλος ο Σύνδεσμος από το 1920. Η δεκάτη πρόεδρος της I.A.W. ήταν η πρόεδρος του Σ.Δ.Γ. καθηγήτρια Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (1989-1996).

 

Της Ένωσης Γυναικών Νοτίου Ευρώπης (Association des Femmes de l’Europe Meridionale “AFEM”) από το 1996.

 

Του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών  (European Women’s Lobby) από το 1990.

 

Της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που είναι συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το 2003.

 

Της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών του ΥΠΕΣΔΔΑ, από την ίδρυσή της το 2007.

 

Της Παγκόσμιας Πορείας κατά της Παιδικής Εργασίας.

 

Είναι Συνδεδεμένος με το Τμήμα Πληροφόρησης του Ο.Η.Ε.(DPI-NGO) – Νέα Υόρκη.