Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Στο Σ.Δ.Γ. από το 1980 λειτουργεί Νομικό Συμβουλευτικό Τμήμα το οποίο παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα άνισης μεταχείρισης, παραβίασης δικαιωμάτων, βίας και κακοποίησης στο οικογενειακό τους περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο και ευρύτερα. Υπεύθυνη του Νομικού Συμβουλευτικού Τμήματος είναι η Έλια Κολοκυθά Δρ. Νομικής, Αντιπρόεδρος του Σ.Δ.Γ.σε συνεργασία με την Ειρήνη Φερέτη, Εγκληματολόγο - Κοινωνιολόγο, Αντιπρόεδρο του Σ.Δ.Γ. Στο Συμβουλευτικό Τμήμα απευθύνονται γυναίκες από όλη την Ελλάδα για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης, εργασιακά θέματα, ζητήματα διαζυγίων, διατροφής, μονογονεϊκής οικογένειας, κακοποίησης παραμέλησης παιδιών, σεξουαλικής παραβίασης, παραβατικής συμπεριφοράς και επιθετικότητας ανηλίκων. Το Συμβουλευτικό Τμήμα παρέχει ακόμα υποστήριξη σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής, ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικής ασφάλισης. Το Συμβουλευτικό Τμήμα διατηρεί συστηματική συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες και επαγγελματίες, νομικούς, γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους καθώς και την Αστυνομία και κοινωνικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οργάνωση της λειτουργίας

Το Συμβουλευτικό Τμήμα του Σ.Δ.Γ. λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση,κάθε Τετάρτη 6.30-8 μ.μ. στα γραφεία του, στην οδό Σκουφά 60,κατά κανόνα μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία η οποία λειτουργεί καθημερινά 11.30π.μ – 2.30μμ. Συχνά, όταν πρόκειται για γυναίκες από επαρχία, επείγουσες περιπτώσεις ή θέματα έκτακτης ανάγκης, το Συμβουλευτικό Τμήμα λειτουργεί εκτάκτως προκειμένου να διευκολυνθούν και να εξυπηρετηθούν οι γυναίκες που ζητούν βοήθεια.

Θεωρητική προσέγγιση

Το Συμβουλευτικό Τμήμα του Σ.Δ.Γ. έχει ως αρχή την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κάθε μορφής παραβίαση και ιδιαίτερα την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας. Πάγια θέση του ΣΔΓ είναι ότι η βία, σε όλες της τις μορφές, είναι ένα πολύ-παραγοντικό φαινόμενο που χρήζει μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση. Μια προσέγγιση, η οποία, με ευθύνη και διορατικότητα, εστιάζει στις ατομικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, λαμβάνει υπ’ όψη το οικογενειακό περιβάλλον, τις δυνατότητες και τις επιλογές που υπάρχουν καθώς και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο που προσδιορίζει την κάθε περίπτωση.Στόχος είναι η ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να κατανοήσουν τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, να αποφασίσουν συνειδητά να αντιδράσουν και να επιλέξουν τις βέλτιστες ρεαλιστικές λύσεις. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των μείζονος σημασίας προβλημάτων που αφορούν τα παιδιά μάρτυρες συζυγικής / συντροφικής βίας και των τραυματικών εμπειριών που υφίστανται μεγαλώνοντας σ’ ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και να εξοικειωθούν οι μητέρες με τη χρήση μη βίαιων μεθόδων διαπαιδαγώγησης των παιδιών και αποφυγή της σωματικής τιμωρίας. Στο Συμβουλευτικό Τμήμα του Σ.Δ.Γ. ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός και όταν διαπιστώνουμε την ανάγκη για εξειδικευμένη βοήθεια, παραπέμπουμε ανάλογα τις περιπτώσεις, διατηρώντας πάντα το ενδιαφέρον για την έκβασή τους με συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με τους επαγγελματίες των εξειδικευμένων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυετούς λειτουργίας του Συμβουλευτικού Τμήματος και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, κάθε μονοδιάστατη και απόλυτη θεωρητική προσέγγιση είναι για μας μια επικίνδυνη επιλογή γιατί πιστεύουμε ότι κάθε γυναίκα που ζητά τη βοήθειά μας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση με τις δικές της πολύπλευρες ανάγκες.

Προοπτικές Ανάπτυξης

Με την πολυετή εμπειρία και ενεργή συμμετοχή στελεχών του Σ.Δ.Γ. στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές (Αναθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου, αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας Ν.3500/2006), σε ομάδες εργασίας υπουργείων (ΥΠΕΣΔΔΑ Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών), διεθνών οργανισμών, ινστιτούτων επιμόρφωσης καθώς και διεθνών ΜΚΟ, ο Σ.Δ.Γ. φιλοδοξεί να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής θυματοποίησης των γυναικών αλλά και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους. Η διάδοση των νέων νομοθετικών μέτρων (Ν.3500/2006) καθώς και η ενίσχυση των προσπαθειών ευαισθητοποίησης του πληθυσμού και δράσεων που θα βελτιώσουν τη θέση των γυναικών και θα καλλιεργήσουν ένα κλίμα ευνοϊκό για την ενδυνάμωση και προστασία τους είναι στις πάγιες προτεραιότητες του Συμβουλευτικού Τμήματος στο πλαίσιο της λειτουργίας του αλλά και του Σ.Δ.Γ. γενικότερα για την μέγιστη αξιοποίηση του έργου που επιτελείται. Ενημερωτικές δράσεις, διερεύνηση και διεύρυνση της συνεργασίας με φορείς και επαγγελματίες καθώς και προγράμματα για την εξάλειψη της βίας σε όλες της τις μορφές, αποτελούν βασικές κατευθύνσεις και στοιχεία ανάπτυξης και προοπτικής του έργου του Συμβουλευτικού Τμήματος του Σ.Δ.Γ. στην Αθήνα και μελλοντικά στα παραρτήματά του.