Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Μελετών Γυναικείων Προβλημάτων «ΚΕ.ΤΕ.ΜΕ.»


Το 1982 ο Σ.Δ.Γ. ίδρυσε, με τη συμπαράσταση του Ο.Η.Ε, το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Μελετών Γυναικείων Προβλημάτων. Το ΚΕ.ΤΕ.ΜΕ είναι επιφορτισμένο να συλλέγει, να ταξινομεί και να επεξεργάζεται το πρωτογενές υλικό ( ειδησεογραφία, αρθρογραφία, εκδόσεις, στατιστικές σειρές, νόμους, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π ) που αναφέρεται σε γυναικεία θέματα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
Γινεται αρχειοθέτηση των αποκομμάτων από των ημερήσιο και περιοδικό τύπο με βάση θεματικές ενότητες που αφορούν γυναικεία θέματα  .
Διεξάγει έρευνες για ειδικά φεμινιστικά θέματα καθώς και για ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.


Λειτουργεί καθημερινά 11.00-14.00 στα γραφεία του Συνδέσμου.

 

Δείτε: Θεματικό Κατάλογο Ταξινόμηση Αποκομμάτων