Αίτημα του ΣΔΓ προς την Ελληνική Κυβέρνηση να επικυρωθεί η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας

190 για την σεξουαλική παρενόχληση και την παρενόχληση.

 

Δελτίο Τύπου