ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2021

Με αφορμή τη δημιουργία θέσης Υφυπουργού Εργασίας αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας επαναφέρει το αίτημά του, προκειμένου η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων να ανακτήσει την αρχική της επωνυμία ως Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα μείζονα προβλήματα και τα κρίσιμα ελλείμματα που αφορούν στην ουσιαστική ισότητα των φύλων και την αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε όλους τους τομείς.

Ως γνωστόν, τα ελλείμματα αυτά, εκτός από τις αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της κοινωνίας, δυστυχώς, κατατάσσουν επανειλημμένα τη χώρα μας στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους Δείκτες Ισότητας του EuropeanInstituteofGenderEquality (EIGE).

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Φερέτη