ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021 

ΣΗΜΕΡΑΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ. ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 • Το 1975, κερδίσαμε, με αγώνες, τους συνταγματικούς κανόνες της ισότητας των φύλων, της ισότητας αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, της προστασίας της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας, του γάμου, της οικογένειας, με συνέπεια την αναμόρφωση της νομοθεσίας, ιδίως στην απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, το οικογενειακό δίκαιο. 
 • Το 2001 κερδίσαμε, με αγώνες, τη συνταγματική επιταγή για θετικά μέτρα, ιδίως υπέρ των γυναικών, με στόχο την ουσιαστική ισότητα των φύλων
 • Από το 1981 ήδη, με την προσχώρηση της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, είχαμε κερδίσει το κοινοτικό κεκτημένο, και κατόπιν κερδίσαμεμε αγώνες, την κατοχύρωση της ισότητας των φύλων ως θεμελιώδους δικαιώματος και θεμελιακής αξίας της ΄Ενωσης.  

  Ωστόσοδεν γιορτάζουμεΕπαγρυπνούμε, ενόψει απειλούμενων οπισθοδρομήσεων.
   Ειδικότερα:
   
  1.Όπως τόνισε στο Ευρωκοινοβούλιο η Κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η πανδημία οξύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το γυναικείο φύλο» στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση«με το φάσμα της ανεργίας να πλανάται αμείλικτο». Η πανδημία «έφερε και κατακόρυφη αύξηση της έμφυλης βίας», ενώ «η ενδοοικογενειακή βία διογκώθηκε».

 • Ταυτόχρονα όμως, οι θαρραλέες καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου ξεσκέπασαν οχετό ειδεχθών, δομικής φύσης, εγκλημάτων κατά γυναικών και παιδιών.  
 • Όπως επίσης τόνισε η Κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης[1] αποτελεί την πυξίδα της δράσης μας στον τομέα αυτόν».  
 • Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει τη βία κατά των γυναικών ως μια μορφή διάκρισης λόγω φύλου.  
 • Όμως, η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα και τα θύματα στερούνται την προστασία που δικαιούνται. ΓΙΑΤΙ 
 • Ο κυρωτικός νόμος της Σύμβασης παραμένει ανενεργός: κρίσιμες ποινικές διατάξεις του απουσιάζουν από τον Ποινικό Κώδικα, ενώ δεν έχουν εκδοθεί οι Κοινές ΥπουργικέςΑποφάσεις που προβλέπει για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.  
 • Η κύρωση και επικύρωση άλλης μιας Διεθνούς Σύμβασης, όπως της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, θα ωφελήσει, αρκεί να μη μείνει στα χαρτιά, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 
 • Εξάλλου, πολλά καταγγελλόμενα εγκλήματα έχουν παραγραφεί ή δεν μπορούν να αποδειχθούν. Τα πειστήρια σπανίζουν, ενώ ο φόβος των αντιποίνων και του κοινωνικού στιγματισμού κατατρέχει τόσο τα θύματα, όσο και τους ενδεχόμενους μάρτυρές τους.  
 • Η βία κατά γυναικών και παιδιών πλήττει βάναυσα τα κεκτημένα μας, και αυτά τα θεμέλια του πολιτισμού μας, η δε ανεπαρκής, προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπισή της στερεί τα θύματα από την προστασία που δικαιούνται και προσβάλλει το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.  

  2.Οπισθοδρομική και επικίνδυνη είναι και η εξαγγελλόμενη «αναμόρφωση» του Οικογενειακού Δικαίου[2], καθώς εισάγει:  

 • Αντί της εξατομικευμένης έρευνας του συμφέροντος κάθε παιδιού, την εκ του νόμουαυτόματη από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας από τους χωρισμένους γονείς, ακόμη και τους κακοποιητές έως την αμετάκλητη καταδίκη τους: Ποιος θα τολμήσει όμως να τους καταγγείλει; Κι αν τολμήσει, πώς θα αποδείξει την κακοποίηση και πώς θα προστατευτεί; Ποια θα είναι η διάρκεια της δίκης; Πόσες καταγγελίες θα ευδοκιμήσουν; Ποιο το τίμημα για το παιδί και τον κακοποιημένο γονέα; 
 • Ρητά ή έμμεσα, τη «γονική αποξένωση», που στοχοποιεί τη μητέρα και που καταδικάζουν τα διεθνή ελεγκτικά όργανα ως επιστημονικά αστήρικτη και επικίνδυνη.  
 • ΄Ακαμπτη, μηχανιστική, ερήμην του συμφέροντος του παιδιού, ρύθμιση της επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί (1/3 του (τίνος;) χρόνου), με επιπτώσεις στην όλη άσκηση της γονικής μέριμνας, που μετατρέπει γονείς και παιδί σε ρομπότ.
 • ΄Ακαμπτα κριτήρια του συμφέροντος του παιδιού που αυτοματοποιούν τη δικαστική κρίση.  

Τέτοιες ρυθμίσεις βλάπτουν τα παιδιά, παραβιάζουν το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και καθιστούν την Ελλάδα υπόλογη σε διεθνή ελεγκτικά όργανα.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  

1.- Για τα εγκλήματα έμφυλης βίας που καλύπτει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης:

 • Να επανεισαχθούν στον Ποινικό Κώδικα οι ποινικές διατάξεις του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης - να γίνει κακούργημα η «κατάχρηση σε γενετήσια πράξη» (άρθρο 343ΠΚ). 
 • Να διώκονται αυτεπάγγελτα όλες ανεξαίρετα οι πράξεις έμφυλης βίας. 
 • Να ενταθεί η εισαγγελική έρευνα και να ενθαρρύνεται το θύμα σεξουαλικής κακοποίησης να αναφέρει τα γεγονότα, κατά τις οδηγίες του Κυρίου Εισαγγελέα του ΑΠ[3].  
 • Να ενταχθούν στους Κώδικες Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας και στη δικονομική νομοθεσία του ΣτΕ οι ενωσιακοί κανόνες περί βάρους της απόδειξης και νομιμοποίησης οργανώσεων προς δικαστική άσκηση των δικαιωμάτων των θυμάτων διάκρισης (όπως είναι η έμφυλη βία), που παραμένουν άγνωστοι και ανεφάρμοστοι. 
 • Να αυστηροποιηθούν οι ποινές και να μη λαμβάνονται υπόψη ελαφρυντικά. 
 • Να αποκλειστεί ρητά η έρευνα και λήψη υπόψη της συναίνεσης ανήλικου θύματος. 
 • Να παραταθεί η παραγραφή όλων των κακουργημάτων έμφυλης βίας σε είκοσι έτη
 • Να προβλεφθεί αναστολή παραγραφής όλων των εγκλημάτων έμφυλης βίας, εφόσον τελέστηκαν κατά ανηλίκων, για σημαντικό διάστημα μετά την ενηλικίωσή τους.  

  2.- Για το Οικογενειακό Δίκαιο: 

  Να πάψει κάθε επέμβαση στη ρύθμιση της γονικής μέριμνας και να ληφθούν άμεσα τα μέτρα που ζητήσαμε με το από 22.11.2020 Ψήφισμά μας.  

ΚΑΛΟΥΜΕ

 • Τον Κύριο Πρωθυπουργό, να προκαλέσει και να εποπτεύσει την άμεση λήψη των πιο πάνω μέτρων, αλλά και να άρει την υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, επαναφέροντας τον τίτλο και τις αρμοδιότητές της. 
 • Κάθε πολιτειακό όργανο, να προβεί άμεσα στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του.
 • Κάθε πολιτικό κόμμα, να πάρει άμεση και σαφή θέση στα κρίσιμα πιο πάνω θέματα.
 • Κάθε ανεξάρτητη αρχή και κάθε γυναίκα και άνδρα στη χώρα μας, να υιοθετήσει τα αιτήματά μας και να ενεργήσει προς κάθε κατεύθυνση για την ικανοποίησή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


[1] «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας», κυρωτικός νόμος 4531/2018. 

[2] Βλ. Ψήφισμά μας της 22.11.21 «Να πάψει κάθε επέμβαση στο Οικογενειακό Δίκαιο», που προσυπογράφουν κι άλλες οργανώσεις: http://leagueforwomenrights.gr/images/05122020/SDG-PSIFISMA-SYNEPIMELIA.MKO.pdf   

[3] Εγκύκλιός του «Προς τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Χώρας», 18.01.2021/αρ.πρωτ.428