ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020


Προς τί η εσπευσμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου;
O Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ο οποίος, με έμβλημα «ίσα δικαιώματα,
ίσες υποχρεώσεις», αγωνίζεται εδώ και εκατό χρόνια για την ισότητα ανδρών και γυναικών,
με έκπληξη πληροφορήθηκε τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την
«αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου». Και τούτο, με διαδικασία fast-track (η επιτροπή
οφείλει να ολοκληρώσει την «αναμόρφωση» έως το τέλος Σεπτεμβρίου), χωρίς να έχει
προηγηθεί συστηματική και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της λειτουργίας του ισχύοντος
οικογενειακού δικαίου και σχετική δημόσια διαβούλευση, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν
αδυναμίες και κενά του και να μελετηθούν τρόποι αντιμετώπισής τους, όπως απαιτείται για
θεσμούς με σοβαρές και ευρύτατες, ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τα
παιδιά. Διερωτώμαστε λοιπόν, προς τί η εσπευσμένη «αναμόρφωση» του οικογενειακού
δικαίου;

Διαβάστε περισσότερα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/6/2020 Προς τί η εσπευσμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου;