ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι υπογράφουσες οργανώσεις, που συγκεντρωθήκαμε σήμερα στα γραφεία του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και συζητήσαμε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί και την κοινωνία»:

Απαιτούμε ομόφωνα την εξ ολοκλήρου απόσυρση του νομοσχεδίου.

Το ισχύον οικογενειακό δίκαιο είναι από τα πιο προοδευτικά και επιτυχή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ορισμένες νομοθετικές συμπληρώσεις ανταποκρινόμενες σε σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες πρέπει να γίνουν μετά από σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, στην οποία θα μετέχουν η Γενική Γραμματεία Ισότητας, νομικοί ειδικοί επιστήμονες και με εμπειρία στην πράξη επί των θεμάτων, καθώς και εκπρόσωποι των γυναικείων οργανώσεων, όπως είχε γίνει και με την επιτροπή Μάνεση, που συνέταξε το ισχύον οικογενειακό δίκαιο.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

2. Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

3. Ένωση Ελληνίδων Νομικών

4. Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων

5. Ένωση Γυναικών Ελλάδας

6. Λύκειο Ελληνίδων

7. Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

8. Ελληνική Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών Γυναικών

9. ΓΣΕΕ – Γραμματεία Γυναικών

10. ΟΤΟΕ - Γραμματεία Ισότητας

11. ΑΔΕΔΥ – Γραμματεία Γυναικών

12. Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών – Ελληνικό Τμήμα

13. Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών

14. Ένωση Γυναικών Κρήτης

15. Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών

16. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

17. Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου «ΚΕΓΥ»

18. Κοινωνική Αρωγή Ελλάδος

19. Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ»

20. Προοδευτική Ένωση Μητέρων Ελλάδας

21. Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας

22. Σύλλογος Εργαζόμενης Νοικοκυράς

23. Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών

24. Κέντρο Έρευνας Γυναικείων Θεμάτων

25. Ελληνικό Φεμινιστικό Δίκτυο ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ

26. Ινστιτούτο Ισότητας

ΑΘΗΝΑ 106 80, ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 60 – ΤΗΛ. 210 – 36.26.460 – ΤΗΛ./FAX : 210 – 36.16.236

E – mail : L.women-rights@otenet.gr