Το Ψήφισμα προσυπογράφεται από 15 Γυναικείες Οργανώσεις και από το διεθνούς αναγνώρισης Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 

Διαβάστε εδώ το Ψήφισμα.