ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920


Δελτίο Τύπου

Η επιλογή των γυναικών στην διακοπή κάθε ανεπιθύμητης κύησης και η πρόσβαση σε
ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις αποτελεί αδιαμφισβήτητο και αναφαίρετο ανθρώπινο
δικαίωμά τους που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι κατάκτηση αγώνων
του γυναικείου κινήματος σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Η Πολιτεία έχει καθήκον να
αναπτύσσει και να προωθεί την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τις σύγχρονες γνώσεις
αντισύλληψης και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Η Εκκλησία σεβόμενη την ελευθερία
του ανθρώπου ως βασική αρχή του Χριστιανισμού πρέπει, ως θεματοφύλακας, να
προστατεύει ουσιαστικά και έμπρακτα την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια. Στόχος
του γυναικείου κινήματος είναι να αγωνιζόμαστε σταθερά ώστε το δικαίωμα αυτό να ισχύει
και να εφαρμόζεται για κάθε γυναίκα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Όποιες
προσπάθειες οπισθοδρόμησης παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και
υπονομεύουν την ισότητα των φύλων.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2020

Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Φερέτη