Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας καλεί την Κυβέρνηση να φέρει το ταχύτερο δυνατόν στη Βουλή προς κύρωση, και στη συνέχεια να επικυρώσει, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, Μάιος 2011).
Καλεί επίσης τα πολιτικά κόμματα και τα μέλη του Κοινοβουλίου να ψηφίσουν υπέρ της κύρωσης της Σύμβασης. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενώ έχει υπογράψει τη σημαντική αυτή Σύμβαση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και την αποκατάσταση της ισότητας των φύλων, δεν την έχει ακόμη επικυρώσει.
Τέλος καλεί τις Ελληνίδες και τους Έλληνες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν την επικύρωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης αυτής. Η πράξη αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ισότητα των φύλων και ειδικότερα στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών – συχνού φαινομένου στην Ευρώπη, το οποίο αποτελεί όνειδος για χώρες που θεωρούνται πολιτισμένες.

 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015