Μήνυμα Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου,
Προέδρου ΙΜΔΑ, τ. Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών και
του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
«8 ΜΑΡΤΙΟΥ»


 

Διαβάστε το εδώ