Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και η Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών σε συνεργασία με το European Women’s Lobby παρουσιάζουν την εκστρατεία με τίτλο, «Το Μέλλον της είναι η Ισότητα» - ‘Her Future is Equal’, καλώντας σε δράση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση ελεύθερη από την πορνεία και την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Ενώνουμε τις φωνές μας και προωθούμε το Μοντέλο Ισότητας ως τη βέλτιστη προσέγγιση για την αποτελεσματική καταπολέμηση του μείζονος σημασίας προβλήματος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ