ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920


«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:
ΠΡΟΟΔΟΣ Η ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ;»


Διαδικτυακή συζήτηση:
12.01.2021
Η επιμέλεια του τέκνου χωρισμένων γονέων
με το πρίσμα των υπερνομοθετικών κανόνων
(
Περίληψη)


Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, δικηγόρος,
επίτιμο μέλος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας